Tư vấn, Thiết kế thương hiệu

Thương hiệu là một giá trị vô hình, là cảm nhận của cá nhân về một sản phẩm – dịch vụ hoặc một tổ chức. Về mặt nhận diện, thương hiệu là một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm và là yếu tố giúp người tiêu dùng không bị lẫn lộn.

  • Xây dựng thương hiệu giúp xây dựng niềm tin, và tạo ra sự trung thành của khách hàng.
  • Phát triển thương hiệu mạnh giúp sản phẩm – dịch vụ dễ bán hoặc bán với giá cao hơn.
  • Được nhà đầu tư quan tâm, đối tác sẵn sàng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Đồng thời khi đã xây dựng được thương hiệu nổi tiếng, doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển thương hiệu phụ hoặc nhượng quyền thương hiệu.

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU BAO GỒM

TẠI SAO NÊN THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

  • Tạo ra sự khác biệt: Thông qua xây dựng giá trị cốt lõi của thương hiệu tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
  • Tăng độ nhận biết thương hiệu: Chiến lược thương hiệu tạo sự nhất quán về tính cách thương hiệu ở biểu tượng, slogan, màu sắc, nhận diện thương hiệu. Nhờ đó, khách hàng dễ dàng nhận ra và hình thành nhận thức về thương hiệu.
  • Tăng độ trung thành của khách hàng: Chiến lược thương hiệu xây dựng những liên tưởng tích cực về thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa sản phẩm hơn.
  • Mở rộng thương hiệu thành công: Một chiến lược thương hiệu rõ ràng đem lại cơ hội ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng sang ngành hàng mới thành công do khách hàng đã có độ tin cậy nhất định với thương hiệu.
  • Giúp làm tăng giá trị thương hiệu: Doanh nghiệp có thể làm tăng giá trị thương hiệu của mình vượt xa giá trị thực tế của sản phẩm nhờ vào giá trị vô hình của thương hiệu được tích lũy qua thời gian thông qua chiến lược quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp.