TƯ VẤN TỔNG THỂ

CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING

  • Phân tích và đánh giá chuyên sâu
  • Chiến lược bài bản khép kín
  • Dễ dàng thực thi
  • Tối ưu ngân sách, Tăng trưởng doanh thu
Gọi chúng tôi

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC DIGITAL


Tư vấn chiến lược Marketing là phác thảo một kế hoạch dài hạn về cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp thông qua 2 nguồn lực cốt lõi là nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. Tùy thuộc vào nguồn lực và vị trí của thương hiệu, Marketing cho phép doanh nghiệp chọn một chiến lược Marketing phù hợp để cạnh tranh và phát triển bền vững.

STARUP
LIÊN HỆ
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Xác định khách hàng mục tiêu
Đóng gói sản phẩm: 03 nhóm
Chiến lược Giá bán
Định vị thương hiệu
Thiết kế quy chuẩn thương hiệu
Chiến lược nội dung
Quy hoạch ngân sách
Chiến lược Kênh Digital
Hỗ trợ: 06 tháng
Đồng hành cùng doanh nghiệp
STARUP
LIÊN HỆ
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Xác định khách hàng mục tiêu
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Đóng gói sản phẩm: 08 nhóm
Chiến lược Giá bán
Định vị thương hiệu
Thiết kế quy chuẩn thương hiệu
Chiến lược nội dung
Quy hoạch ngân sách
Setup nền tảng Digital?
Setup nền tảng quản lý
Chiến lược Kênh Digital
Tư vấn CRM
Đào tạo chuyển giao
Hỗ trợ: 18 tháng
Đồng hành cùng doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI