QUẢNG CÁO GOOGLE SEARCH

Quảng cáo Google Search, là khi mọi người tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Và bạn ở trên top đầu và bạn trả tiền khi khách hàng nhấp vào quảng cáo đó.

ƯU ĐIỂM CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE SEARCH

  • Dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu. Tiếp cận khách hàng tiềm năng xung quanh vị trí doanh nghiệp, hoặc bất cứ vị trí địa lý nào. 
  • Quản lý chi tiết hoạt động quảng cáo. Với quảng cáo google GDN, bạn biết được số người truy cập vào web, ai gọi cho doanh nghiệp của bạn. Có thể https://mixmedia.vn/quang-cao-google-gdn-remarketingnhắm mục tiêu khách cụ thể, nếu doanh nghiệp của bạn có sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt.
  • Điều chỉnh quảng cáo linh hoạt. Chủ động tối ưu các quảng cáo để sử dụng các quảng cáo hiệu quả nhất.
  • Điều chỉnh ngân sách nhanh chóng. Điều chỉnh ngân sách bất cứ khi nào bạn muốn. Và không cần có hợp đồng, có thể kết thúc chiến dịch của bạn bất cứ lúc nào.

Google tính chi phí của từ khóa như nào?

Chi phí dành cho mỗi từ khóa sẽ được Google đem ra đấu giá với quảng cáo khác:

  • Mức đấu giá cao + Điểm chất lượng quảng cáo cao --> vị trí xuất hiện và mức độ xuất hiện quảng cáo tố.
  • Điểm chất lượng = Độ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click/số lần xuất hiện (CTR).
  • Chi phí cho từ khóa tỷ lệ thuận với mức cạnh tranh, cạnh tranh cao – giá cao và ngược lại.