Integrated Marketing Communications (IMC – truyền thông Marketing tích hợp) đã trở thành một hiện tượng và là một phần không thể thiếu trong mọi chiến dịch lớn nhỏ của các thương hiệu. Vậy Integrated Marketing Communications (IMC) là gì? Vai trò của Integrated Marketing Communications (IMC) trong các chiến dịch truyền thông Marketing và làm thế nào để có một IMC hiệu quả

Integrated Marketing Communications

IMC được viết tắt bởi cụm từ Integrated Marketing Communication là sự phối hợp những hoạt động truyền thông Marketing gắn bó chặt chẽ với nhau, nhằm chuyển giao một thông điệp rõ ràng, nhất quán và thuyết phục về một tổ chức và những sản phẩm của tổ chức đó tới khách hàng. Integrated Marketing Communication (IMC) gồm các công cụ thực hiện chức năng truyền thông của Promotion, là thành tố quan trọng trong mô hình Marketing Mix 4P, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đơn giản có thể hiểu Integrated Marketing Communication (IMC) đơn giản là sự kết hợp tuần tự và hỗ trợ nhau trong việc triển khai các kênh về thời gian lẫn nội dung. Tùy mỗi một sản phẩm, mỗi một doanh nghiệp, tùy mỗi marketer mà quá trình kết hợp này có những điểm khác nhau riêng biệt.

PHẦN LỚN DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP PHẢI VẤN ĐỀ VỀ MARKETING

GIẢI PHÁP CỦA MIX MEDIA

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI