Cao Gia Group chuyên cung cấp giải pháp cung ứng nhân sự ngành Sale & Marketing cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và hạn chế rủi ro khi đào tạo và sử dụng nhân sự chất lượng, Giải pháp nhân sự bao gồm:

  • Phòng Marketing thuê ngoài
  • Cho thuê nhân sự làm việc tại doanh nghiệp
  • Đào tạo tại In-House/Out House

Liên hệ tư vấn: 0901 74 1111