Case Study – Chung cư Tứ Hiệp Plaza

Bối cảnh

Sau khi thỏa thuận hợp tác chiến lược Marketing cùng chủ đầu tư Vinh Hạnh, chúng tôi bắt đầu Survey lại toàn bộ hiện trạng của dự án từ việc triển khai Marketing tổng thể cho đến hệ thống kênh phân phối bán hàng, thì chúng tôi nhìn thấy rõ nhiều điểm yếu cần khắc phục để đảm bảo được mục tiêu bán hàng của chủ đầu tư:

  1. Thị trường chung cư tại phía Tây Hà Nội (đặc biệt ở khu vực Thanh trì) chưa được sôi động như các quận huyện khác ở Hà Nội, vì vậy nhu cầu khách hàng quan tâm cũng rất ít.

Thách thức

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Giải pháp của MIX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kết quả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *